TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng 12/2016: Indoor Sales, Sales Engineer, An toàn Lao động - PCCC

Vị trí: Kỹ sư bán hàng thiết bị điện công nghiệp (2 nhân viên Sales Engineer)

Vị trí: Trung Cấp điện công nghiệp (4 nhân viên-Nam)