Đồng hồ đo độ dẫn điện của nước ECM

Đồng hồ đo độ dẫn điện của nước ECM 


* Đo trong môi trường có độ dẫn điện trung bình:

- Loại lắp mặt tủ: AER-102-ECM

panel

+ Kích thước: 48 x 96 mm
+ Dãy đo: 0.0 - 200.0 mS/cm
+ Có nhiều thang đo phụ thuộc vào hằng số cell của cảm biến
+ Cấp độ bảo vệ IP66
+ Nguồn cung cấp 220 VAC hoặc 24 VDC (option)
+ Ngõ vào 2 điểm đo: độ dẫn điện và nhiệt độ
+ Tối đa 4 ngõ ra relay (2 ngõ ra option)
+ Điều khiển tuyến tính
+ Điều khiển và giám sát từ xa thông qua truyền thông RS-485
+ Sản xuất theo chuẩn RoHS

- Loại lắp trong tủ: WIL-102-ECM

Din rrail
+ Kích thước: W30 x H88 x D108 mm
+ Kiểu lắp đặt DIN-rail, plug-in 
+ Điều khiển và giám sát từ xa thông qua truyền thông RS-485
+ Nguồn cung cấp 24 VDC hoặc 220 VAC
+ Và một số đặc tính giống như AER-102-ECM

- FEB-102-ECM

FEB123
+ Sử dụng ngoài trời
+ Kích thước: W239.5 x H190 x D75 mm
+ Nguồn cấp 220VAC
+ 2 ngõ ra relay, 2 ngõ ra 4-20mA
+ Truyền thông RS-485
+ IP65

* Cảm biến
Cảm biến đo độ dẫn điện (nồng độ trung bình) của Shinko có 4 loại:

3FTD Y3TD
- Loại 3 điện cực, có dây cáp kèm theo: 3FTD_ _Y
- Loại 2 điện cực, có dây cáp kèm theo: 2FM_ _
- Loại 3 điện cực, đầu connector: 3TD
- Loại 2 điện cực, đầu connector: 2M
- Chiều dài cáp là 5m, tối đa 30m (option)

Cảm biến đo nhiệt độ:
+ Dãy đo: 0.0 - 100.0 oC
+ Pt100 hoặc Pt1000